Bạn đã sẵn sàng cho doanh nghiệp bạn chưa ?

Chúng tôi giúp bạn tăng doanh số bán hàng với chi phí quảng cáo thấp, hoàn tiền nếu thực hiện sai điều khoản hợp đồng, hoặc không đạt KPI đã cam kết trong hợp đồng.

Quảng cáo sản phẩm I

Gói 6.000.000 VNĐ/Tháng

 • Quảng Cáo sản phẩm
 • Ngày 300 link bài
 • Hổ trợ Tương Tác Facebook
 • Hổ trợ 24/24
Mua ngay

Quảng cáo sản phẩm II

Gói 8.800.000 VNĐ/Tháng

 • Quảng Cáo sản phẩm
 • Ngày 600 link bài
 • Hổ trợ Tương Tác Facebook
 • Hổ trợ 24/24
Mua ngay

Quảng cáo sản phẩm III

Gói 12.300.000 VNĐ/Tháng

 • Quảng Cáo sản phẩm
 • Ngày 900 link bài
 • Hổ trợ Tương Tác Facebook
 • Hổ trợ 24/24
Mua ngay

Quảng cáo sản phẩm IV

Gói 16.500.000 VNĐ/Thán

 • Quảng Cáo sản phẩm
 • Ngày 1200 link bài
 • Hổ trợ Tương Tác Facebook
 • Hổ trợ 24/24
Mua ngay

Quảng cáo sản phẩm V

Gói 18.800.000 VNĐ/Thán

 • Quảng Cáo sản phẩm
 • Ngày 1600 link bài
 • Hổ trợ Tương Tác Facebook
 • Hổ trợ 24/24
Mua ngay

Quảng cáo sản phẩm VI

Gói 32.300.000 VNĐ/Thán

 • Quảng Cáo sản phẩm
 • Ngày 2200 link bài
 • Hổ trợ Tương Tác Facebook
 • Hổ trợ 24/24
Mua ngay

*** Không Hổ Trợ các mục đích Không đúng pháp luật và vi phạm công đồng