Bạn đã sẵn sàng cho doanh nghiệp bạn chưa ?

Chúng tôi giúp bạn tăng doanh số bán hàng với chi phí quảng cáo thấp, hoàn tiền nếu thực hiện sai điều khoản hợp đồng, hoặc không đạt KPI đã cam kết trong hợp đồng.

Sản phẩm I

Gói 6.800.000 VNĐ/Tháng

  • Tăng Lượt Xem 5000 Người
  • Hổ trợ Uy Tín
Buy license

Sản phẩm II

Gói 10.800.000 VNĐ/Tháng

  • Tăng Lượt Xem 100.000 Người
  • Tăng Sub 500-700 Người
  • Hổ trợ Uy Tín
  • Hổ trợ Tương Tác Facebook
Buy license

Sản phẩm III

Gói 15.300.000 VNĐ/Tháng

  • Tăng Lượt Xem 100.000 Người
  • Tăng Sub 700-1000 Người
  • Hổ trợ Uy Tín
  • Hổ trợ Tương Tác Facebook
Buy license

*** Không Hổ Trợ các mục đích Không đúng pháp luật và vi phạm công đồng